CVD-АЛМАЗИ: ОСОБЛИВОСТІ ЇХ АЛМАЗНОЇ ОБРОБКИ ТА СУЧАСНІ НАПРАЦЮВАННЯ В ЦЬОМУ НАПРЯМКУ

  • В. I. Лавріненко Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
Ключові слова: CVD-алмаз, монокристали, полікристали, алмазні плівки, алмазна обробка, алмазний інструмент, правлячий інструмент

Анотація

В статті розглянуті сучасні дослідження по застосуванню CVD-алма­зів в алмазних інструментах, насамперед, правлячих. Наведені розмірів зраз­ків полі­кристалічних CVD-алмазів для правлячого інструменту, які пропону­ються на ринку та пока­зані умови їх застосування. Показані особливості абразивної обробки моно­кристалічних і полі­кри­сталічних CVD-алмазів та CVD-алмазних плівок. Роз­глянуті технологічні напрацювання у досягненні не­обхідної ефективності такої обробки. Наве­дено особливості отримання ал­мазних інструментів із робочим шаром з CVD-алмазів та застосування та­ких інструментів. Показані вимоги до зв’язуючого алмазного інструменту для обробки CVD-алмазів та до покриття алмазів в такому інструменті.

Опубліковано
2022-02-11
Розділ
Розробка і впровадження обладнання та інструменту, оснащеного твердими сплавами,