Головний редактор  В. З. Туркевич, академік НАН України, д.х.н. 

Заступник головного редактора Є. І. Крижанівський, академік НАН України, д.т.н.

Відповідальний секретар М. О. Бондаренко, д.т.н.

Редакційна колегія:

О. О. Шульженко, член-кореспондент НАН України, д.т.н.

А. Л. Майстренко, член-кореспондент НАН України, д.т.н.

C. О. Івахненко, член-кореспондент НАН України, д.т.н.

О. О. Бочечка, д.т.н. (Україна)

А. В. Ножкіна, д.т.н. (Росія)

Я.-Е. Шталь, проф. (Швеція)

В. Ю., проф. (Китай)

Л. Яворска, проф. (Польща)

Р. А. Гасанов, д.т.н. (Азербайджан)

А. М.  Кузей, д.т.н. (Білорусь)

О. М. Давиденко, д.т.н. (Україна)

Б. Т. Ратов, д.т.н. (Казахстан)

О. М. Соколов, к.т.н. (Україна)