Головний редактор  В. З. Туркевич, академік НАН України, д.х.н. 

Заступник головного редактора Є. І. Крижанівський, академік НАН України, д.т.н.

Відповідальний секретар М. О. Бондаренко, д.т.н.

Редакційна колегія:

О. О. Шульженко, член-кореспондент НАН України, д.т.н.

А. Л. Майстренко, член-кореспондент НАН України, д.т.н.

C. О. Івахненко, член-кореспондент НАН України, д.т.н.

В. П. Бондаренко, член-кореспондент НАН України, д.т.н.

О. О. Бочечка, д.т.н. (Україна)

А. В. Ножкіна, д.т.н. (Росія)

Р. А. Гасанов, д.т.н. (Азербайджан)

А. М.  Кузей, д.т.н. (Білорусь)

О. М. Давиденко, д.т.н. (Україна)

К. Г. Давидян, д.т.н. (Україна)

А. А. Каракозов, к.т.н. (Україна)