ОПТИМІЗАЦІЯ ВИХОДУ МЕТАЛООЛІГОМЕРУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД УМОВ СИНТЕЗУ

  • Євген Пащенко Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України https://orcid.org/0000-0001-5545-5780
  • Денис Савченко Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • Світлана Кухаренко Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України https://orcid.org/0000-0001-5256-480X
  • Олег Бурячек ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро Прогрес» ім. акад. О. Г. Івченка
  • Юлія Рум'янцева Інститут надтвердих матеріалів ім. В. M. Бакуля НАН України
  • Сергій Скороход Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • Олександр Кошкін Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • Ірина Лєщук Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • Ольга Лажевська Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
Ключові слова: металоолігомер; олігофеноляти ванадію, заліза, міді; диметилсульфоксид; оптимізація процесу синтезу; температура олигомеризации

Анотація

Оптимізовано вихід олігомеру за такими параметрами як фізичний стан сполук металу (використання водних розчинів хлоридів металу і олігофенілена), концентрація розчинів солі металу (27-60 г/л в залежності від природи металу), температура реакції олігомеризації (310–345 К), і оптимальна концентрація добавки диметилсульфоксида (2–7 г/л). Виявлена можливість отримання неорганічної складової гібридних олігомерів в структурних станах, які не можуть бути реалізовані в водних розчинах.

Опубліковано
2020-10-08
Розділ
Розробка і впровадження обладнання та інструменту, оснащеного твердими сплавами,