ПОЛІПШЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИНТЕТИЧНИХ АЛМАЗІВ ДЛЯ ПРАВЛЯЧОГО ІНСТРУМЕНТУ

  • Тетяна Олексіївна Пріхна Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • Галина Дмитрівна Ільницька Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • Валерій Іванович Лавріненко Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • Ольга Борисівна Логінова Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • Віктор Володимирович Гаращенко Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • Олександр Миколайович Соколов Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • Ірина Миколаївна Зайцева Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • Володимир Віталійович Смоквина Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • Тамара Олександрівна Косенчук Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
Ключові слова: синтетичні алмази, питома магнітна сприйнятливість, руйнівне навантаження при статичному стисненні, термостабільність, однорідність за міцністю.

Анотація

Представлені результати досліджень впливу термічної обробки на фізико-механічні характеристики шліфпорошків алмазу зернистостей 500/400 і 250/200 після їх розділення в магнітному полі різної напруженості. Показано, що для обох зернистостей розділення в магнітному полі сприяє отриманню фракцій алмазу, що розрізняються між собою за вмістом в них внутрішньокристалічних включень і зміною їх фізико-механічних характеристик: міцності, однорідності за міцністю і термостійкості. У порошках алмазу з більш високим вмістом внутрішньокристалічних включень після обробки в інертному середовищі для обох зернистостей спостерігається зменшення міцності кристалів як за температури 800 °С, так і при 1100 °С.  У порошках алмазу з меншим вмістом внутрішньокристалічних включень після обробки за температури 800 °С за рахунок зниження внутрішніх напружень відбувається незначне, не більше ніж на 5 %, підвищення міцності. Термостабільність обох зернистостей для всіх досліджуваних фракцій алмазу зі збільшенням вмісту в них внутрішньокристалічних включень знижується.

Опубліковано
2020-09-25
Розділ
Інструментальні, конструкційні та функціональні матеріали на основі алмазу і куб