ПРОЕКТУВАННЯ КОМПОНОВОК НИЗУ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ З ДВОМА ПОРОДОРУЙНУЮЧИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ З НАДТВЕРДИМ ОЗБРОЄННЯМ

  • І.В. Воєвідко Івано-Франківський Національний Технічний Університет Нафти і Газу
  • В.В. Токарук Івано-Франківський Національний Технічний Університет Нафти і Газу
Ключові слова: свердловина великого діаметра, два породоруйнівні інструменти, розширювач, буріння в заданому напрямку, пілотний стовбур, ексцентриситет

Анотація

Розроблена методика розрахунку компоновок низу бурильної колони (КНБК) з двома породоруйнівними інструментами, оснащеними твердосплавними різцями для буріння свердловин великого діаметра з можливістю керування траєкторією.

Розроблено математичну модель розрахунку компоновок для буріння свердловин великого діаметра з використанням двох породоруйнівних інструментів – долота і розширювача. Змодельовані основні технічні і геологічні фактори, що мають вплив на елементи компоновки (напружено-деформований стан КНБК, відхиляючі сили, які виникають через вплив породи). Створено алгоритм для визначення розподілу осьового навантаження між долотом і розширювачем. Змодельовано формування ексцентричного зміщення розширювача відносно пілотного стовбура та зміну інтенсивності викривлення стовбура у процесі поглиблення.

Наведені основні етапи розрахунку, проведено практичний розрахунок згідно з розробленою методикою, результатом якого є поінтервальне визначення наступних параметрів – осьового навантаження на долоті і розширювачі, відхиляючих сил на породоруйнівних інструментах, ексцентричного зміщення розширювача, інтенсивності викривлення стовбура свердловини.

Наукова новизна запропонованого в роботі методу – комплексний підхід до розрахунку компоновок з двома породоруйнівними інструментами, що дозволяє проводити ітераційний циклічний розрахунок з постійним уточненням основних параметрів і створенням масиву даних для побудови траєкторії свердловини.

Розроблена методика розрахунку компоновок низу бурильної колони з двома породоруйнівними інструментами дозволяє визначити раціональну конструкцію КНБК для буріння свердловини в заданому напрямку за рахунок зміни конструктивних параметрів ОБТ, опорноцентрувальних елементів, долота, розширювача і обмежувача ексцентриситету.

Опубліковано
2020-10-09
Розділ
Породоруйнівний інструмент з надтвердих матеріалів і технологія його застосуванн