ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ТИСКУ (7,5 ГПа) НА КРИСТАЛІЧНУ БУДОВУ КАРБІДУ ВОЛЬФРАМУ, ЩО ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ ТВЕРДОГО СПЛАВУ WC - 6 % Cо

  • І.О. Гнатенко Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • С.О. Лисовенко Інститут надтвердих матеріалів ім. В. M. Бакуля НАН України
  • І.В. Андреєв Інститут надтвердих матеріалів ім. В. M. Бакуля НАН України
  • О.С. Осіпов Інститут надтвердих матеріалів ім. В. M. Бакуля НАН України
Ключові слова: твердий сплав, спікання, високий тиск, кристалічна гратка, карбід вольфраму.

Анотація

Спечені тверді сплави системи WC-Co часто застосовуються як елементи конструкцій апаратів високого тиску. Матриця апарату зазвичай виготовлена з твердого сплаву ВК6 та запресована в блок кілець під напругою. Структура та фазовий склад WC-Co твердих сплавів складається з тугоплавкої складової (WC) та металічної зв'язуючої фази (Со). В літературних джерелах  вказується, що внаслідок дії високих тисків на тверді сплави відбувається підвищення їх фізико-механічних властивостей, що є результатом змін що відбуваються в карбідній та зв'язуючій фазах. Тому вивчення  впливу високого тиску (до 10 ГПа) на кристалічну будову карбіду вольфраму, що входить до складу твердих сплавів, що працюють в умовах високих тисків, є актуальним. Для визначення змін в кристалічній гратці карбіду вольфраму використовували метод рентгеноструктурного аналізу. В результаті роботи було визначено, що застосування високих тисків (7,5 ГПа) при спіканні нормалізованих твердих сплавів WC-6 % Co в апаратах високого тиску  чинить менший вплив на параметри кристалічної гратки карбіду WC, чим вільне спікання у вакуумі. Застосування  обробки високим тиском  7,5 ГПа  за температури 1700 ºС  не зменшує параметри ґратки WC, що входить до складу твердого сплаву WC- 6 % Co. Зміни, що відбуваються в кристалічній гратці карбіду WC, при вільному спіканні у вакуумі, а також під дією вискоких тисків, обумовлені виникненням мікронапружень  в зернах WC, що може відображатися на зміні фізико-механічних характеристик твердих сплавів.

Опубліковано
2020-09-25
Розділ
Розробка і впровадження обладнання та інструменту, оснащеного твердими сплавами,