Виробничі дослідження технології обладнання гідрогеологічних свердловин кріогенними блоковими гравійними фільтрами

  • А.К. Судаков Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
  • Б.Т. Ратов Інститут геології, нафти і газу Каспійського університету
  • А.Ю. Дреус Дніпровський національний університет ім. О. Гончаря
  • Д.А. Судакова Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Ключові слова: виробничі випробування, гідрогеологічна свердловина, кріогенна технологія, гравійний фільтр

Анотація

Метою роботи є розгляд результатів виробничих випробувань, в завдання яких входило визначення працездатності технології обладнання водоприймальної частини гідрогеологічної свердловини кріогенно-гравійними фільтрами і економічної ефективності виконання робіт зазапропонованою технологією.

Методологія та наукові підходи. Поставлені завдання вирішувалися комплексним методом дослідження, що включає аналіз і узагальнення літературних і патентних джерел, проведення аналітичних, експериментальних досліджень.

Наукове значення роботи полягає в науковому обгрунтуванні параметрів ефективної технології створення блокових гравійних фільтрів бурових свердловин, водоприймальна частина яких представлена тонкозернистим пісками.

Можливість використання результатів. Розроблена технологія призначена для складних геолого-технічних умов обладнання та експлуатації свердловин. Областю застосування запропонованої технології є обладнання свердловин різного цільового призначення кріогенно-гравійними фільтрами в інтервалі продуктивних горизонтів, представлених тонкозернистим пісками з глибиною їх залягання до 200 м.

Практичне значення. Результативиконаного комплексу теоретичних і експериментальних досліджень знайшли практичне застосування при проведенні дослідно-промислового впровадження технології обладнання гідрогеологічних свердловин кріогенно-гравійними фільтрами, проведених в умовах комерційного підприємств і ТОВ Промислово-геологічної групи «Дніпрогідробуд».

Оригінальність / цінність.Наведені результати виробничих випробувань технології обладнання гідрогеологічної свердловини кріогенно-гравійним фільтром. Визначено економічну ефективність випробуваної технології.

Опубліковано
2020-10-09
Розділ
Породоруйнівний інструмент з надтвердих матеріалів і технологія його застосуванн