РОЗРАХУНОК КУТІВ ЗСУВУ ПРИ ПРЯМОКУТНОМУ ВІЛЬНОМУ РІЗАННІ З ВІД'ЄМНИМ ПЕРЕДНІМ КУТОМ

  • О.С. Мановицький Інститут надтвердих матеріалів ім. В. M. Бакуля НАН України
  • В.С. Антонюк Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Ключові слова: кут зсуву, кут дії, коефіцієнт тертя, усадка стружки, марка сталі, деформаційні характеристики

Анотація

Визначення кута зсуву та кута дії при вільному прямокутному різанні низькопластичних залізо-вуглецевих сплавів здійснено за допомогою аналітичного метода, що базується на механічному опорі матеріалу, що оброблюється. Здійснено аналіз деформаційних характеристик численних марок сталей при температурах різання, а також результатів експериментів з точіння. Метод, що пропонується, уможливлює розрахунки кутів зсуву, кутів та коефіцієнтів тертя, а також усадки стружки залежно від марки сталі, питомого подовження та питомого вкорочення сталі при її деформуванні з відповідною температурою різання при точінні.

Опубліковано
2020-09-25
Розділ
Розробка і впровадження обладнання та інструменту, оснащеного твердими сплавами,