СИНТЕЗ сBN ПРИ РІЗНИХ УМОВАХ КРИСТАЛІЗАЦІЇ У ПРИСУТНОСТІ ЯК ЗАТРАВОК МІКРОПОРОШКІВ сBN

  • Іван Боримський ІНМ ім. В. М. Бакуля НАН України
Ключові слова: кубічний нітрид бору (cBN), мікропорошок, затравка, додатковий центр кристалізації, апарат високого тиску, зернистість, продукт синтезу

Анотація

Досліджено процес синтезу кубічного нітриду бору (cBN) в апаратах високого тиску з реакційним об'ємом 5,7 і 22 см3 при часу кристалізації 60 і 240 с з реакційної шихти, що містить у якості затравок (додаткових центрів кристалізації) мікропорошки cBN марок КМ0,5/0, КМ3/1 і КМ5/3. Встановлено вплив зернистості і вмісту в реакційній шихті затравокпри різному часі кристалізації cBN на фракційний склад продукту синтезу. Показано, що застосування затравок підвищує загальний вміст мікропорошків у продукті синтезу від 35–55 (без застосування затравок) до 70–75 мас. % як при часу синтезу 60, так і 240 с.

Опубліковано
2020-09-25
Розділ
Інструментальні, конструкційні та функціональні матеріали на основі алмазу і куб