ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ МОНО- І ПОЛІКРИСТАЛІЧНОГО АЛМАЗУ ТА КОМПОЗИТІВ НА ЙОГО ОСНОВІ (ОГЛЯД)

  • О.М. Соколов Інститут надтвердих матеріалів ім. В. M. Бакуля НАН України
  • О.О. Шульженко Інститут надтвердих матеріалів ім. В. M. Бакуля НАН України
  • В.Г. Гаргін Інститут надтвердих матеріалів ім. В. M. Бакуля НАН України
Ключові слова: алмаз, полікристалічний і композиційний матеріал, домішки, ізотопний склад

Анотація

Проведено аналіз накопиченого теоретичного і експериментального доробку з вивчення теплопровідності моно- і полікристалічного алмазу та композитів на його основі.

Як випливає з наведеного огляду, моно- і полікристалічний алмаз різного генезису та композити на їх основі завдяки унікальним теплофізичним властивостям є фактично безконкурентними при використанні як тепловідводи в електронних пристроях великої потужності. Створення спеціальних технологій виготовлення монокристалів алмазу (вирощування методом Т-градієнту в НРНТ умовах або з використанням CVD-методу вирощування) дозволили одержувати монокристали з теплопровідністю, яка не поступається природним монокристалам алмазу типу IIa. Сучасні прогресивні алмазні полікристалічні і композиційні матеріали мають величезний потенціал для вирішення великої кількості проблем у різних високотехнологічних галузях, в тому числі і при використанні їх як теплопровідного інструментального або конструкційного матеріалу, або при застосуванні в теплообмінних пристроях, що працюють за екстремальних теплових навантажень. Створення нових технологій одержання алмазних композиційних матеріалів з високою теплопровідністю (до 1000 Вт×м-1×К-1) дозволить їм конкурувати з природним алмазом при розробці якісно нових приладів наступного покоління.

Опубліковано
2020-09-21
Розділ
Інструментальні, конструкційні та функціональні матеріали на основі алмазу і куб