ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ ПЛАСТИНОК МОНОКРИСТАЛІВ АЛМАЗУ ТИПУ IB і IIа, ОДЕРЖАНИХ МЕТОДОМ Т-ГРАДІЄНТУ В НРНТ УМОВАХ

  • О.О. Шульженко Інститут надтвердих матеріалів ім. В. M. Бакуля НАН України
  • Л. Яворска AGH університет науки і технології
  • О.М. Соколов Інститут надтвердих матеріалів ім. В. M. Бакуля НАН України
  • В.В. Лисаковський Інститут надтвердих матеріалів ім. В. M. Бакуля НАН України
  • В.В. Гаращенко Інститут надтвердих матеріалів ім. В. M. Бакуля НАН України
  • В.Г. Гаргін Інститут надтвердих матеріалів ім. В. M. Бакуля НАН України
  • Є.Ф. Кузьменко Інститут надтвердих матеріалів ім. В. M. Бакуля НАН України
Ключові слова: алмаз, монокристал, теплопровідність, нестаціонарний метод

Анотація

За допомогою пристроїв для вимірювання теплопровідності ІТ-02Ц, принцип дії якого ґрунтується на контактному методі, що включає імпульсне нагрівання зразка з наступним охолодженням його до початкової температури, і LFA-427, який діє на основі методу лазерного спалаху (метод лазерного імпульсу), визначена теплопровідність пластинок монокристалів алмазу типу Ib і IIа, одержаних методом Т-градієнту в НРНТ умовах. Одержані дані добре корелюють з результатами, одержаними раніше іншими дослідниками. Таким чином, використання монокристалу алмазу Ib як еталона поряд із міддю, алюмінієм та іншими матеріалами дозволить зробити калібрувальний графік, що дозволить проводити експрес-вимірювання теплопровідності на приладі ІТ-02Ц в широкому діапазоні значень теплопровідності.

Опубліковано
2020-09-25
Розділ
Інструментальні, конструкційні та функціональні матеріали на основі алмазу і куб