ВПЛИВ ОКСИДНИХ ДОБАВОК НА ПРОЦЕС ГАРЯЧОГО ПРЕСУВАННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИПАРНИКІВ

  • Н. B. Сергієнко Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України https://orcid.org/0000-0002-8879-3425
  • О. M. Кайдаш Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України https://orcid.org/0000-0002-8879-3425
  • І. П. Фесенко Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України https://orcid.org/0000-0001-6108-4306
  • О. В. Харченко Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
Ключові слова: композиційний матеріал, гаряче пресування, диборид титану, випарник, вакуумна металізаційна установка

Анотація

Вивчено вплив активуючих добавок оксидів алюмінію і магнію на усадку гарячепресованого матеріалу TiB2–BN–AlN. Одержані щільні композити випробували у вакуумній металізаційній установці. Показано, що присутність кисню в гарячепресованому матеріалі знижує якість покриттів, отриманих при випаровуванні з його поверхні алюмінію, за рахунок переходу присутнього в композиті кисню в матеріал покриття.

Біографія автора

О. M. Кайдаш, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

Основний напрям наукової діяльності – створення високотехнологічної кераміки з покращеними фізико–механічними, фізико–хімічними та функціональними характеристиками завдяки встановленню структурних механізмів спікання тугоплавких карбідів і нітридів з гетеродесмічними міжатомними зв’язками, закономірностей формування їх мікроструктури та направленого керування властивостями композитів. Спеціаліст в галузі порошкової металургії та має досвід роботи з рядом технологій: спікання, гаряче пресування, шлікерне литво, гаряча екструзія керамічних порошків.

Провідний науковий співробітник відділу № 6 ІНМ НАНУ, д.т.н. (Матеріалознавство)

https://orcid.org/0000–0002–8879–3425;  SCOPUS ID:  6603071054;  h-index: 4

Присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук з 03.1992 р. Кандидатська дисертація на тему: «Розробка корозійностійких керметів на основі нітриду титану з підвищеною стійкістю в біологічно активних середовищах» за спеціальністю 05.02.01 – «Матеріалознавство» захищена 05 грудня 1991 року на Спеціалізованій Вченій раді Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України (м. Київ).

Присуджено науковий ступінь доктора технічних наук з 04.2019 р. Докторська дисертація на тему: «Наукові основи формування структури і властивостей при спіканні з субмікронних тугоплавких карбідів і нітридів високотехнологічної кераміки для машинобудівної промисловості» за спеціальністю 05.02.01 – «Матеріалознавство» 22 листопада 2018 року на Спеціалізованій Вченій раді Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України (м. Київ).

Опубліковано
2022-02-11
Розділ
Розробка і впровадження обладнання та інструменту, оснащеного твердими сплавами,