ВИВЧЕННЯ ВПОРЯДКОВАНОСТІ ГРАФЕН-ГРАФАНОВІХ МЕТАЛОВМІСНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ, СИНТЕЗОВАНИХ ПРИ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРАХ

  • Є. O. Пащенко Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України https://orcid.org/0000-0001-5545-5780
  • Д. O. Савченко Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України https://orcid.org/0000-0002-9474-3993
  • С. A. Кухаренко Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України https://orcid.org/0000-0001-5256-480X
  • О. M. Кайдаш Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України https://orcid.org/0000-0002-8879-3425
  • В. B. Шатохін Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • С. B. Скороход Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • Н. A. Щур Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • А. M. Черненко Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
Ключові слова: металоолігомери; олігофеноляти ванадію, заліза, міді; оптимізація процесу полімеризації; графен-графанові структури

Анотація

Вивчено умови і особливості утворення графен-графанових структур при отриманні металополімерів з метою спрямованого формування їх будови. Вперше виявлено, що використання кластерів металу з втричі вужчим діапазоном розмірів 1–10 нм дозволяє збільшити вміст графен-графанових структур в металополімерах в 2–2,5 рази. Отримані олігомери мають перспективні характеристики для використання в якості теплостійких полімерних зв’язуючих для виготовлення високоміцних композитів, армованих вуглецевими волокнами і тканинами.

Біографія автора

О. M. Кайдаш, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

Основний напрям наукової діяльності – створення високотехнологічної кераміки з покращеними фізико–механічними, фізико–хімічними та функціональними характеристиками завдяки встановленню структурних механізмів спікання тугоплавких карбідів і нітридів з гетеродесмічними міжатомними зв’язками, закономірностей формування їх мікроструктури та направленого керування властивостями композитів. Спеціаліст в галузі порошкової металургії та має досвід роботи з рядом технологій: спікання, гаряче пресування, шлікерне литво, гаряча екструзія керамічних порошків.

Провідний науковий співробітник відділу № 6 ІНМ НАНУ, д.т.н. (Матеріалознавство)

https://orcid.org/0000–0002–8879–3425;  SCOPUS ID:  6603071054;  h-index: 4

Присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук з 03.1992 р. Кандидатська дисертація на тему: «Розробка корозійностійких керметів на основі нітриду титану з підвищеною стійкістю в біологічно активних середовищах» за спеціальністю 05.02.01 – «Матеріалознавство» захищена 05 грудня 1991 року на Спеціалізованій Вченій раді Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України (м. Київ).

Присуджено науковий ступінь доктора технічних наук з 04.2019 р. Докторська дисертація на тему: «Наукові основи формування структури і властивостей при спіканні з субмікронних тугоплавких карбідів і нітридів високотехнологічної кераміки для машинобудівної промисловості» за спеціальністю 05.02.01 – «Матеріалознавство» 22 листопада 2018 року на Спеціалізованій Вченій раді Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України (м. Київ).

Опубліковано
2022-02-11
Розділ
Розробка і впровадження обладнання та інструменту, оснащеного твердими сплавами,