ПІДВИЩЕННЯ ОДНОРІДНОСТІ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МІЦНОСТІ ШЛІФПОРОШКІВ АЛМАЗУ, ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПРАВЛЯЧОГО ІНСТРУМЕНТУ

  • Т. О. Пріхна Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • Г. Д. Ільницька Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • В. І. Лавріненко Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • О. Б. Логінова Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • О. М. Соколов Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • І. М. Зайцева Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • В. В. Смоквина Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • А. П. Закора Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
Ключові слова: фізико-механічні та експлуатаційні характеристики синтетичних алмазів, однорідність шліфпорошків алмазу за міцністю і за лінійними розмірами, розділення за величиною дефектності поверхні, зносостійкість правлячого інструменту.

Анотація

Розглянуто фізико-механічні та експлуатаційні характеристики синтетичних алмазів, які отримано в ростовій системі Fe-Со-C. Проведені дослідження показали, що термічна обробка алмазів, при температурі 0,8 температури плавлення сплаву-розчинника вуглецю дозволяє збільшити кількість електропровідних металевих частинок, що адгезійно закріплюються на поверхні кристалів алмазу і як наслідок, підсилюють селективність розділення на 10–20 % і підвищують коефіцієнт однорідності за міцністю не менше ніж на 10 %. Встановлено, що проведена попередня термічна обробка зерен алмазу перед сортуванням алмазів марки АС100 зернистості 315/250 сприяє збільшенню виходу шліфпорошків алмазу з високою міцністю марки АС125 і вище приблизно в 1,4 рази і зниженню виходу з низькою міцністю (марки АС65) на 7 %, що забезпечує підвищення однорідності за міцністю. На підставі проведених досліджень розроблена технологія, що дозволяє отримувати термостійкі алмазні шліфпорошки з високою однорідністю за міцністю і лінійними розмірами. Показано, що при розділенні алмазних шліфпорошків марки АС200 зернистості 500/400 за розробленою технологією отримано порошки, що відрізняються між собою за величиною коефіцієнта поверхневої активності від 0,03 до 0,29 %, показник міцності при статичному стисненні зерен алмазу знижується в 1,9 рази. Вміст домішок у вигляді неспалимого залишку (н/з) в 1-му продукті в порівнянні з вихідним порошком зменшується майже в 2 рази, що сприяє збільшенню термостабільності алмазів 1-го продукту в порівнянні з вихідним порошком на 13 %. За коефіцієнтом однорідності за міцністю шліфпорошки алмазів відрізняються в порівнянні з вихідними порошками приблизно в 1,50–1,25 рази, за коефіцієнтом однорідності за лінійними розмірами – 1,35–1,14 рази. За результатами випробування, шліфпорошки алмазу зернистості 500/400, що виділені в 1-й продукт з високою міцністю 469,0 Н, термостійкістю (КТС = 96 %), однорідністю за міцністю (Кодн.міц. = 79 %) і лінійними розмірами (Кодн.л.р. = 80 %), відповідні елітній марці алмазів АС250-Е показали найвищу зносостійкість. Питома витрата склала 4,5 мг/кг, що приблизно в 1,5 разів нижче, ніж питома витрата вихідних шліфпорошків марки АС200.

Опубліковано
2022-02-11
Розділ
Інструментальні, конструкційні та функціональні матеріали на основі алмазу і куб