ПАРАМЕТРИ ШЛАМУ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ ПРИ ЇЇ РУЙНУВАННІ АЛМАЗНЫМ ПОРОДОРУЙНІВНИМ ІНСТРУМЕНТОМ

  • О. М. Ісонкин Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
  • А. С. Осіпов Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
  • О. О. Матвійчук Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
Ключові слова: шлам гірської породи, синтетичні алмази, енергоємність руйнування, зносостійкість, бурові коронки

Анотація

Мета роботи, результати якої відображено в цій статті, полягала в зіставлюванні гранулометричного складу і виду частинок шламу гірської породи з параметрами ріжучої здатності робочої поверхні алмазного породоруйнівного інструменту, що характеризують ефективність його роботи при різній інтенсивності руйнування з підтриманням постійної механічної швидкості буріння. Для досягнення поставленої мети при бурінні алмазними імпрегнованими коронками та точінні різцями з алмазних композиційних матеріалів різного складу граніту Коростишівського родовища Х категорії буримості відбирали проби шламу, які в подальшому піддавали аналізу гранулометричного складу з використанням сучасного аналізатора моделі Microtrac Sync 3000.

Зіставлення ступеня зносу зразків композиту з даними аналізу гранулометричного складу шламу показало, що чим менше ступінь зносу ріжучої кромки породоруйнівного елемента, тим крупніше за розмірами утворюється шлам. При однакових умовах випробувань це свідчить про більш ефективне використання енергії, що підводиться до забою та йде більшою мірою на руйнування гірської породи і в меншому ступені на тертя і знос. Отримані нами результати дозволили уточнити характер впливу співвідношення  швидкості обертання і осьового навантаження на енергоємність руйнування гірської породи і зміну фракційного складу частинок шламу, що утворюються при цьому.

Опубліковано
2022-02-11
Розділ
Породоруйнівний інструмент з надтвердих матеріалів і технологія його застосуванн