ЗАСТОСУВАННЯ КРИТЕРІЮ ШАШЕНКО ДЛЯ ПРОГНОЗУ МІЦНОСТІ СУПІЩАНИХ ҐРУНТІВ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕНОМУ БУРІННІ

  • В. Г. Шаповал
  • О. А. Пащенко
  • С. Р. Жилінська
  • В. Л. Хоменко Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" https://orcid.org/0000-0002-3607-5106
  • Г. П. Іванова
Ключові слова: випробування на зріз, критерій міцності Мора – Кулона, критерій міцності О. Шашенко, прилад одноплощинного зсуву, міцність на зріз, консолідоване зрушення

Анотація

Нами переслідувалася мета оцінити, наскільки прийнятним для врахування фізичної нелінійності супіщаних ґрунтів є критерій міцності О. Шашенко. Теоретичні дослідження геомеханічних процесів із використанням аналітичних і чисельних математичних методів. Аналіз і узагальнення результатів теоретичних досліджень. Показано, що в області зміни експериментальних даних критерій міцності О. Шашенко дозволяє більш точно, ніж критерій Кулона – Мора, описати властивості міцності ґрунту. При цьому встановлено, що при екстраполяції кривих в область малих тисків найкращим є критерій міцності Кулона – Мора. Вперше з використанням конкретних експериментальних даних досліджено питання про використання критерію міцності О. Шашенко для обліку фізичної нелінійності характеристик міцності властивостей супіщаного ґрунту. Отримані нами результати дозволяють обґрунтовано застосовувати для обліку нелінійних властивостей супіщаного ґрунту критерій міцності О. Шашенко.

Опубліковано
2022-02-11
Розділ
Породоруйнівний інструмент з надтвердих матеріалів і технологія його застосуванн