ВПЛИВ СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ АЛМАЗНИХ ПОРОШКІВ, СИНТЕЗОВАНИХ В СИСТЕМІ Mg–Zn–C, НА ФОРМУВАННЯ З НИХ ПОЛІКРИСТАЛІВ ПІД ЧАС СПІКАННЯ ЗА ВИСОКОГО ТИСКУ

  • О. O. Бочечка Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • Г. А. Петасюк Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • O. I. Чернієнко Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • О. В. Кущ Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • В. C. Гаврилова Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • І. O. Гнатенко Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • В. B. Гаращенко Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
Ключові слова: алмазний порошок, морфометричні характеристики, високий тиск, спікання, алмазний полікристал, твердість

Анотація

В стальному апараті високого тиску одержано сплав MgZn, в системі Mg–Zn–C синтезовано алмазні порошки за тиску 8 ГПа та температури 1700 оС, проведено хімічне очищення продукту синтезу та здійснено класифікацію одержаного алмазного порошку за зернистостями. Досліджено морфометричні  властивості одержаних порошків, вплив співвідношення крупної і дрібної фракцій алмазного порошку та параметрів спікання на структуру та фізико-механічні властивості спечених алмазних полікристалів. Показано, що спікання суміші синтезованих алмазних порошків – зернистістю 100/80 (40 %) та дрібнодисперсного з розміром алмазних частинок менше 40 мкм за температури 1800 оС та тиску 8 ГПа дозволяє зменшити в 2,46 рази залишкову пористість в порівнянні зі спіканням за такого ж тиску алмазних порошків, синтезованих в системах на основі металів групи заліза. Твердість одержаного полікристалу, визначена за навантаження на індентор Кнупа 9,8 Н, становить 50,7 ГПа, що складає 67 % від твердості монокристала природного алмазу типу Ia (грань (100)).

Опубліковано
2022-02-11
Розділ
Інструментальні, конструкційні та функціональні матеріали на основі алмазу і куб