ЗАЛЕЖНІСТЬ СТАТИЧНОЇ МІЦНОСТІ КРУПНИХ МОНОКРИСТАЛІВ СИНТЕТИЧНОГО АЛМАЗУ ТИПУ ІІа ОКТАЕДРИЧНОГО ГАБІТУСУ ВІД ЇХ РОЗМІРУ

  • М. O. Цисар Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України https://orcid.org/0000-0002-4494-9109
  • А. П. Закора Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України https://orcid.org/0000-0002-9380-3042
  • С. O. Івахненко Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України http://orcid.org/0000-0002-4796-3416
  • Г. Д. Ільницька Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України https://orcid.org/0000-0001-5124-1646
  • О. O. Заневський Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України http://orcid.org/0000-0002-6751-866X
  • С. O. Гордєєв Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
Ключові слова: монокристал, НТНР-алмази типу IIa, октаедричний габітус, статична міцність, алмазний інструмент

Анотація

Методом співвісного стискання визначено статичну міцність синтетичних монокристалів алмазу типу IIa розміром 2 - 2,5 мм, вирощених шляхом спонтанної кристалізації при високому тиску і температурах. Вихідні монокристали для проведення випробувань на міцність були попередньо відсортовані і класифіковані за розміром і формою, а також піддані магнітної сепарації для відбору зразків з мінімальною кількістю включень металу-розчинника з метою забезпечення однакових структурних характеристик. Для визначення величини статичної міцності розроблений спеціальний маніпулятор, що дозволив випробовувати зразки монокристалів синтетичного алмазу при одноосьовому стисканні з зусиллями до 50 кН. Отримано залежність статичної міцності від розмірів кристалів. Ці дані дозволили прийти до висновку про перспективність використання структурно досконалих монокристалів типу IIa для застосування в якості ріжучих елементів в різних видах бурового і однокристального інструменту.

Опубліковано
2022-02-11
Розділ
Інструментальні, конструкційні та функціональні матеріали на основі алмазу і куб