ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕМПЕРАТУРИ СЕРЕДОВИЩА НАВКОЛО ШЕСТИПУАНСОННИХ ПРЕСОВИХ УСТАНОВОК СТИСКАННЯ РОСТОВИХ КОМІРОК ВЕЛИКОГО ОБ’ЄМУ ДЛЯ КРИСТАЛІЗАЦІЇ МОНОКРИСТАЛІВ АЛМАЗУ

  • A. B. Бурченя Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
  • B. B. Лисаковський Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
  • C. O. Івахненко Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
  • T. B. Коваленко Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
  • C. O. Гордєєв Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
Ключові слова: монокристал алмазу, шестипуансонний прес, градієнт температури.

Анотація

В роботі проведено дослідження впливу змінення температури повітря навколо шестипуансонних пресів на ростові умови для вирощування структурно досконалих алмазів на затравці методом температурного градієнта. Використано комп’ютерне моделювання з застосуванням розрахункового методу скінченних елементів. Розглянуто формування розподілу температури та її градієнтів в залежності від параметрів нагрівання електрорезистивних систем, що забезпечують створення і підтримання ростових умов при тисках 6–6,5 ГПа та температурах 1300–1600 ℃ та їх залежність від коливань температури повітря, що оточує великогабаритні складові частини пресових установок; показано, що за рахунок таких процесів температура в ростовому об’ємі може змінюватись в межах ± 50 ℃.

Отримані дані дозволили дійти до висновку про необхідність стабілізації температури повітря навколо пресу на рівні 21 ± 1 ℃, що дозволяє покращити якісні характеристики вирощених монокристалів.

Опубліковано
2022-02-11
Розділ
Інструментальні, конструкційні та функціональні матеріали на основі алмазу і куб