ОЦІНКА ЗАЛИШКОВИХ ТЕРМІЧНИХ НАПРУЖЕНЬ В ХАРАКТЕРНИХ ЕЛЕМЕНТАХ МІКРОСТРУКТУРИ ГЕТЕРОФАЗНИХ КЕРАМІЧНИХ КОМПОЗИТІВ

  • Н. В. Литошенко Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
  • І. B. Андреєв Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
  • О. О. Матвійчук Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
  • О. В. Євдокімова Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
Ключові слова: залишкові термічні напруження, гетерофазний керамічний композит, фазовий склад, шарувата структура зміцнюючої фази, аналітичний метод

Анотація

Завдання наукового дослідження полягає в тому, щоб оцінити рівень залишкових термічних напружень на міжфазних поверхнях багатокомпонентних керамічних композитних матеріалів з шаруватою структурою зміцнюючої фази.  Для цього запропоновано аналітичні методи, що враховують стереометричні параметри  мікроструктури, пружні модулі і коефіцієнти теплового розширення фаз, температуру припинення релаксації залишкових термічних напружень при охолодженні композиту після спікання.

Порівняння отриманих результатів для сплаву SiC-TiB2 з числовими розв’язками інших модельних задач свідчить про те, що розроблений алгоритм добре описує реальні процеси формування залишкових термічних мікронапружень в досліджуваних композитах.

         Застосування запропонованого розрахункового методу дає можливість оперативно проводити контроль точності вимірювання залишкових термічних напружень, допомагає встановити оптимальні структуру, фазовий склад та технологічні параметри режиму охолодження після спікання при розробці нових матеріалів. Зменшення локальних термонапружень призведе до покращення  міцності, в'язкості руйнування, зносостійкості розглянутих інструментальних матеріалів.

Опубліковано
2022-02-11
Розділ
Розробка і впровадження обладнання та інструменту, оснащеного твердими сплавами,