СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІМЕРНОГО НАНОКОМПОЗИТУ ЯК ПЕРСПЕКТИВНОГО АНТИФРИКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

  • В. С. Гаврилова Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
  • С. B. Жильцова Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Василь Ткач Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
Ключові слова: епоксидний нанокомпозит, полісилоксанові частинки, графіт, гетерофазна шарова структура

Анотація

Описано результати дослідження методом ядерної магнітно-резонансної спектроскопії структури органічної складової золю полісилоксанових частинок (ПСЧ), які вводяться як модифікатор під час одержання епоксидного нанокомпозиту, наведено дані сканувальної і трансмісійної електронної мікроскопії про його структуру. Показано, що ПСЧ являють собою наночастинки діоксиду кремнію з великим вмістом ОН груп на їхній поверхні. Одночасне введення ПСЧ і графіту до епоксидного полімеру приводить до зменшення розміру зерен епоксидної матриці та утворення гетерофазної шарової структури з рівномірним розподілом фаз. Основними елементами такої структури є домени матричної фази, пов'язані суцільними межами, упаковка яких може сприяти їхньому взаємному ковзанню при дії великих зсувних напружень.

Опубліковано
2022-02-11
Розділ
Розробка і впровадження обладнання та інструменту, оснащеного твердими сплавами,