НАКОПИЧЕНИЙ ДОСВІД ОТРИМАННЯ ПРОЗОРИХ МОНО- І ПОЛІКРИСТАЛІВ КУБІЧНОГО НІТРИДУ БОРУ (КОРОТКИЙ ОГЛЯД)

  • I. A. Петруша Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
  • О. M. Соколов Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
  • Т. I. Смірнова Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
  • І. C. Білоусов Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
Ключові слова: кубічний нітрид бору, високі тиски, синтез, спікання, твердофазні перетворення, монокристали і полікристали, оптична прозорість

Анотація

З огляду на фундаментальні оптичні властивості кубічний нітрид бору (сBN) має бути прозорим у всьому діапазоні частот видимого світла. Разом з тим, оптична прозорість в реальності серед безлічі відомих матеріалів сBN досі сприймається як екзотичне виключення, а не правило.  На практиці, особливо серед спечених матеріалів інструментального призначення, домінують абсолютно непрозорі полікристали і композити сBN переважно чорного або темно-сірого кольорів. Безумовно, високочисті прозорі та цілеспрямовано леговані матеріали широкозонного cBN, які, крім того, є надтвердими і високотеплопровідними, викликають певний практичний інтерес, спонукаючи до їх використання в ультрафіолетовій оптоелектроніці та напівпровідниковій техніці. В даній роботі наведено короткий огляд існуючого досвіду з отримання прозорих моно- і полікристалів cBN різноманітними способами, такими як спонтанна масова кристалізація, спікання порошків кінцевої фази та конверсійне спікання графітоподібних модифікацій BN різного генезису (кольорова презентація доступна online: www.altis-ism.org.ua ).

Опубліковано
2022-02-11
Розділ
Інструментальні, конструкційні та функціональні матеріали на основі алмазу і куб