ОСОБЛИВОСТІ МІКРОСТРУКТУРИ КОМПОЗИТІВ WC‒Co, ЗМІЦНЕНИХ ДОБАВКОЮ CrB2

  • Б. Т. Ратов Казахський національний дослідний технічний університет ім. К.І. Саптаєва
  • М. О. Бондаренко Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
  • В. О. Мечник Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
  • В. В. Стрельчук Інститут фізики напівпровідників ім. В.Е. Лашкарьова НАН України
  • В. М. Колодніцький
  • А. С. Ніколенко Інститут фізики напівпровідників ім. В.Е. Лашкарьова НАН України
  • Д. Л. Коростишевський Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
  • Н. Ф. Пошванюк Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
Ключові слова: композит, карбід вольфраму, кобальт, диборид хрому, склад, концентрація, вакуумне гаряче пресування, структура, властивості

Анотація

Методами холодного пресування з подальшим вакуумним гарячим пресуванням сформовані зразки композитів діаметром 10 мм і товщиною 8 мм на основі карбіду вольфраму і кобальту з різним (від 0 до 10 %) вмістом дибориду хрому. Комплексне дослідження композитів з використанням традиційних методів випробувань механічних властивостей в поєднанні з методами цифрової оптичної та скануючої мікроскопії дозволили встановити стабільні кореляційні зв’язки між вмістом добавки CrB2 з середнім розміром зерен WC, параметрами мікроструктури, границею міцності під час згинання і границею міцності під час стиску.

Показано, що для композитів WC–6 %Co (% за масою) спостерігається крупнозерниста структура як з прямим контактом зерен WC, так і з крупними ділянками кобальтової зв’язки. Введення до складу композита добавки CrB2, навпаки, дозволяє сформувати більш дрібнозернисту структуру, параметрами якої можна цілеспрямовано керувати, змінюючи її концентрацію. Встановлено оптимальний вміст CrB2 в композиті WC–6Co з точки зору комплексу фізико-механічних властивостей. Додавання 4 % дибориду хрому до складу композиту WC–6Co спричиняє істотне підвищення границі міцності під час згинання (від 2000 до 2500 МПа) і границі міцності під час стиску (від 5300 до 5500 МПа).

Опубліковано
2022-02-11
Розділ
Породоруйнівний інструмент з надтвердих матеріалів і технологія його застосуванн