ГЕОЛОГІЧНІ Й ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРІПЛЕННЯ НАФТОГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН З УРАХУВАННЯМ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО СТАНУ ЇХ СТОВБУРІВ

  • А. О. Ігнатов Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
  • Є. М. Ставичний Публічне акціонерне товариство «Укрнафта»
Ключові слова: хемогенні відкладення, каверна, тампонажний розчин, кріплення, умови буріння, водовіддача, цементний камінь

Анотація

Стаття присвячена лабораторно-аналітичним аналізу і дослідженню засадничих чинників підвищення надійності проведення робіт з кріплення свердловин, за умови їх проведення в товщі хемогенних відкладень, на прикладі родовищ Дніпровсько-Донецької западини, здійсненим шляхом глибокого вивчення і інтерпретації фактичного промислового матеріалу споруджування свердловин в складних геолого-літологічних умовах. Комплексними лабораторними і аналітичними прийомами досліджено особливості проведення циклу кріплення свердловин, відповідні обставинам, характерним для хемогенних відкладень Дніпровсько-Донецької западини; оцінений вплив технологічних параметрів і агресивних середовищ на хід і результати формування цементного каменю у свердловинних і модельних умовах. Визначені основні напрями вдосконалення технологічних прийомів і методів кріплення свердловин в складних геолого-літологічних умовах. Шляхом аналізу фазового складу продуктів гідратації лабораторних і промислових зразків цементного каменю показано існування об'єктивного негативного впливу на його експлуатаційні властивості типових представників класу хемогенних відкладень. На підставі фактичних виробничих даних уточнені відомості про явище каверноутворення в хемогенних відкладеннях стовбура свердловини. Розглянуто особливості впливу активних шламів кавернозних інтервалів на показники схоплювання тампонажних розчинів. Вивчено явище водовіддачі в тампонажних розчинах, а також його залежність від хімічної обробки спеціальними реагентами останнього і при введенні до складу різних мінералогічних груп глин. Доведено існування прямої залежності ефективності бурових робіт від якості проведення операцій з кріплення свердловин. Умовам раціонального проведення і експлуатаційної ефективності операцій з кріплення стовбура свердловини, при її спорудженні в товщі хемогенних відкладень, відповідають певні параметри застосовуваних тампонажних систем і заходи, спрямовані на усунення впливу технологічних недоліків стовбура свердловини. Отримані результати лабораторних і аналітичних досліджень, а також узагальнення промислових даних, є базовими для проектування режимних параметрів процесу цементування обсадної колони з гарантованим забезпеченням високих техніко-економічних показників. Дані з вивчення процесу каверноутворення в хемогенних відкладеннях є вихідними для обґрунтування конструктивних і технологічних параметрів пристрою для створення осьового руху промивальної рідини в ускладненій зоні свердловини.

Опубліковано
2022-02-11
Розділ
Породоруйнівний інструмент з надтвердих матеріалів і технологія його застосуванн