ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АБРАЗИВНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ВСТАВОК З КАМ ДЛЯ ПОРОДОРУЙНІВНОГО ІНСТРУМЕНТУ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТІВ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ

  • О. С. Васильчук Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
  • А. Л. Майстренко Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
  • Н. О. Олійник Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
  • Г. А. Петасюк Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
  • Г. Д. Ільницька Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
  • О. П. Виноградова Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
  • А. П. Закора Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
  • O. I. Закутєвський Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України
  • Г. А. Базалій Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
  • М. Ф. Ковтун Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України
Ключові слова: функціональні елементи з КАМ, інтенсивність зношування, шлам, питома магнітна сприйнятливість

Анотація

Виконано дослідження впливу структури композиційного алмазовмісного матеріалу (КАМ) на металевій зв'язці з різною концентрацією і зернистістю абразивної, армівної складової, отриманого
методом резистивного електроспікання під тиском до 400 МПа на характеристики шламу при точінні пісковика Торезького родовища. Представлено результати гранулометричного аналізу,
хімічного гравіметричного методу, магнітно-фракційного аналізу, системно-аналогового методу, аналізу елементного складу продуктів руйнування гірської породи. Встановлено, що зміна
концентрації і зернистості абразивної, армівної складової металічної зв’язки вставки з КАМ корелює зі зміною магнітофракційного і елементного складу. Цей факт дає підставу для розробки методу
оцінки зносостійкості композиційного алмазовмісного матеріалу з різним ступенем армування його робочої поверхні з урахуванням зміни хімічного складу шламу.

Опубліковано
2022-02-11
Розділ
Інструментальні, конструкційні та функціональні матеріали на основі алмазу і куб