РОЗРОБКА ТЕРМОСТІЙКОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ НІТРИДУ КРЕМНІЮ З ПІДВИЩЕНОЮ ЗНОСОСТІЙКІСТЮ

  • B. B. Івженко Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
  • C. M. Дуб Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
  • B. M. Ткач Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
  • T. O. Косенчук Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
Ключові слова: нітрид кремнію, нітрид титану, спікання під тиском, ущільнення, структура, тріщиностійкість, твердість, зносостійкість

Анотація

Вивчені закономірності спікання під тиском матеріалів з порошкових систем Si3N4–Y2O3– Al2O3, Si3N4–Y2O3–Al2O3–TiH2. Досліджені особливості формування структури, фазовий склад і властивості отриманих матеріалів. Визначено, що структура матеріалу системи Si3N4–Y2O3– Al2O3–TiH2 складається з основної матричної фази і другої фази в вигляді включень, у якій титан, азот і кремній є основними елементами. Показано, що додатково при спіканні проходить значна дифузія до включень ітрію. Встановлено, що при збільшенні вмісту оксиду алюмінію тріщиностійкість матеріалу зменшується з 5,3 до 4,8 МПа×М0,5, а зносостійкість – на ~ 8%. Встановлено, що при введенні в вихідну шихту гідриду титану до 15 % TiH2 тріщиностійкість композиту збільшується з 5,3 до 7,1 МПа×М0,5, а зносостійкість – на ~ 22%.

Опубліковано
2022-02-11
Розділ
Розробка і впровадження обладнання та інструменту, оснащеного твердими сплавами,