ДО ПИТАННЯ ПРО ПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ НІТРИДУ АЛЮМІНІЮ

  • Оксана Кайдаш Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України https://orcid.org/0000-0002-8879-3425
  • Ігор Фесенко Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
Ключові слова: нітрид алюмінію, гаряче пресування, динамічний модуль пружності Е, густина

Анотація

На двох типах полікристалічних матеріалів, отриманих гарячим пресуванням з мікронних і нанодисперсних порошків AlN, експериментально визначено динамічний модуль пружності Е і виявлено вплив на нього пористості матеріалу. При отриманні щільних матеріалів модуль Юнга зростає на 30–50% до 325–350 ГПа.

Біографії авторів

Оксана Кайдаш, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

Основний напрям наукової діяльності – створення високотехнологічної кераміки з покращеними фізико–механічними, фізико–хімічними та функціональними характеристиками завдяки встановленню структурних механізмів спікання тугоплавких карбідів і нітридів з гетеродесмічними міжатомними зв’язками, закономірностей формування їх мікроструктури та направленого керування властивостями композитів. Спеціаліст в галузі порошкової металургії та має досвід роботи з рядом технологій: спікання, гаряче пресування, шлікерне литво, гаряча екструзія керамічних порошків.

Провідний науковий співробітник відділу № 6 ІНМ НАНУ, д.т.н. (Матеріалознавство)

https://orcid.org/0000–0002–8879–3425;  SCOPUS ID:  6603071054;  h-index: 4

Присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук з 03.1992 р. Кандидатська дисертація на тему: «Розробка корозійностійких керметів на основі нітриду титану з підвищеною стійкістю в біологічно активних середовищах» за спеціальністю 05.02.01 – «Матеріалознавство» захищена 05 грудня 1991 року на Спеціалізованій Вченій раді Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України (м. Київ).

Присуджено науковий ступінь доктора технічних наук з 04.2019 р. Докторська дисертація на тему: «Наукові основи формування структури і властивостей при спіканні з субмікронних тугоплавких карбідів і нітридів високотехнологічної кераміки для машинобудівної промисловості» за спеціальністю 05.02.01 – «Матеріалознавство» 22 листопада 2018 року на Спеціалізованій Вченій раді Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України (м. Київ).

Ігор Фесенко, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

Пров. н. с. відділу № 7 «Технологій високих тисків, функціональних керамічних композитів і дисперсних надтвердих матеріалів», д. т. н. (05.02.01 – Матеріалознавство), ст.  н. с

Опубліковано
2020-09-25
Розділ
Інструментальні, конструкційні та функціональні матеріали на основі алмазу і куб