РОЗПОДІЛЕННЯ ЧАСТИНОК ЗА РОЗМІРАМИ ТА МАГНІТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШЛАМУ, ЯКИЙ ОТРИМУЮТЬ ПРИ ОБРОБЦІ ПІСКОВИКУ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ З КАМ НА МЕТАЛЕВИХ ЗВ´ЯЗКАХ

  • О.С. Васильчук Інститут надтвердих матеріалів ім. В. M. Бакуля НАН України
  • А.Л. Майстренко Інститут надтвердих матеріалів ім. В. M. Бакуля НАН України
  • Г.А. Петасюк Інститут надтвердих матеріалів ім. В. M. Бакуля НАН України
  • Н.А. Олійник Інститут надтвердих матеріалів ім. В. M. Бакуля НАН України
  • Г.Д. Ільницька Інститут надтвердих матеріалів ім. В. M. Бакуля НАН України
  • О.П. Віноградова Інститут надтвердих матеріалів ім. В. M. Бакуля НАН України
  • А.П. Закора Інститут надтвердих матеріалів ім. В. M. Бакуля НАН України
  • Г.А. Базалій Інститут надтвердих матеріалів ім. В. M. Бакуля НАН України
Ключові слова: функціональні елементи з КАМ, інтенсивність зношування, шлам, питома магнітна сприйнятливість

Анотація

Наведено результати дослідження шламу обробки пісковику Торезського родовища експериментальними функціональними елементами з КАМ (композиційними алмазовмісними матеріалами)   на основі матеріалу Ni(94%)-Sn(6%), оснащеного порошком синтетичного алмазу. КАМ елементами виготовленими методом інтенсивного резистивного електроспікання під тиском 300 МПа. Встановлено, що розміри частинок та інтервал розподілення частинок шламу за розмірами, які встановлено з   використанням приладу DiaInsрect.OSM фірми VOLLSTÄDT DIАMANT GmbH, зменшуються при збільшенні інтенсивності зношування з 75 до 170 мг/км. Більше за 90 % кількості частинок шламу розподіляється в інтервалі розмірів 12-90 мкм. Питома магнітна сприйнятливість складових шламу дорівнює: пісковика Торезького родовища - 2,36∙10-8 м3/кг, алмазного порошку марки АС 200 зернистості 400/315 - 8,4∙10-8 м3/кг, металовмісних складових функціональних елементів з КАМ (9000-10000)∙10-8 м3/кг.  Величина питомої магнітної сприйнятливості залежить від інтенсивності зношування функціональних елементів з КАМ. Зростання інтенсивності зношування функціональних елементів з 75 до 170 мг/км призводить до зростання питомої магнітної сприйнятливості шламу у 2 рази, магнітної фракції в 1,5 рази, вмісту магнітної фракції в 1,8 рази.

Опубліковано
2020-10-09
Розділ
Породоруйнівний інструмент з надтвердих матеріалів і технологія його застосуванн