ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФІЛЬТРАТУ ПРОМИВАЛЬНИХ РІДИН НА ПРОЦЕСИ НАБРЯКАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД

  • О.М. Давиденко Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
  • А.О. Ігнатов Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Ключові слова: свердловина, поверхнево-активна речовина, циркуляція, глина, адсорбція, гірська порода, набрякання, буровий розчин

Анотація

Метою статті є встановлення закономірностей фізико-хімічних процесів, що протікають в стовбурі свердловини, споруджуваної в товщі осадових гірських порід, при циркуляції промивальних рідин і формулювання на їхній основі адекватних технологічних заходів гідравлічної програми промивання свердловини.

Методика включала формулювання завдання і складання розрахункової схеми досліджуваного об'єкту; розробка фізико-хімічної моделі, що описує характер досліджуваних процесів; вибір способу рішення поставлених завдань; рішення основних математичних рівнянь процесу з максимальним використанням обчислювального експерименту; аналіз отриманих результатів; формулювання адекватних виводів та рекомендацій.

Дослідженнями підтверджено, що з метою попередження прояву насамперед набрякань, бурові розчини в обов’язковому порядку повинні бути піддані хімічній обробці поверхнево-активними речовинами, що будуть перешкоджати проникненню фільтрату промивальних рідин в міжпакетний простір глинистих порід, крім того показано наступне: поверхнево-активні речовини істотно зменшують міру набрякання глин під дією фільтрату промивальних рідин, причому органічні поверхнево-активні речовини є більш прийнятними для застосування при обробці промивальних рідин, оскільки вони значно ефективніше знижують ступінь набрякання глин, аніж неорганічні.

Ефективними засобами попередження ускладнень при бурінні є правильний підбір промивальних агентів за складом і властивостям для кожного специфічного інтервалу та грамотне оперативне коригування режиму промивання залежно від властивостей перебурюваних гірських порід.

Досліджено широке коло властивостей різних хімічних сполук, покликаних збільшити ступінь стійкості осадових порід у стінках стовбура свердловини. Застосування досліджених речовин приведе до істотного підвищення продуктивності бурових робіт; скорочення часу на роботи, пов’язані із ліквідацією ускладнень і аварій у свердловині, або повного виключення останніх; загального зростання ефективності й економічності процесу спорудження свердловин

Опубліковано
2020-10-09
Розділ
Породоруйнівний інструмент з надтвердих матеріалів і технологія його застосуванн