ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОЗПОДІЛУ ЛЕГУЮЧИХ ДОБАВОК НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ КРУПНОЗЕРНИСТОГО ТВЕРДОГО СПЛАВУ WC–20%Co

  • H. B. Литошенко Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
  • В. П. Ботвінко Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
Ключові слова: Ключові слова: крупнозернистий твердий сплав WC–20%Co, легуючі добавки Cr3C2, TaС, структурні параметри, фізико-механічні та експлуатаційні властивості.

Анотація

Завдання наукового дослідження полягає в тому, щоб встановити розподіл легуючих карбідів TaC і Cr3C2 в крупнозернистому твердому сплаві WC–20%Co та оцінити вплив легування на мікроструктурні параметри (середній розмір карбідних зерен, коефіцієнт варіації розмірів зерен, коефіцієнт суміжності карбідної фази, середній розмір кобальтових прошарків, питому площу міжзеренної і міжфазної поверхонь) та на фізико-механічні властивості (густину, твердість, границі міцності при випробуванні на стиск, розтяг, згин та тріщиностійкість) крупнозернистого твердого сплаву WC–20%Со.

Виготовлення нових легованих твердих сплавів WC–20%Co, що використовуються для пар тертя та обробки матеріалів, покращать експлуатаційні характеристики цих виробів.

Опубліковано
2022-02-11
Розділ
Розробка і впровадження обладнання та інструменту, оснащеного твердими сплавами,