РОЛЬ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ПЕТРОВИЧА БОНДАРЕНКО В СТАНОВЛЕННІ І РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ШКОЛИ СПІЛКИ БУРОВИКІВ УКРАЇНИ

  • А. І. Вдовиченко Академія технологичних наук України
  • В. М. Колодніцький Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
Ключові слова: член-кореспондент НАН України В. П. Бондаренко, Союз буровиків України, нафтогазова перспективність Українського щита

Анотація

Висвітлено діяльність відомого вченого в галузі матеріалознавства, доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Володимира Петровича Бондаренко в становленні і розвитку наукової школи Союзу буровиків України.Бондаренко В. П. – організатор і незмінний голова десяти Міжнародних конференцій «Породоруйнівний і металообробний інструмент – техніка та технологія його виготовлення і застосування» (1998–2007), в рамках яких він почав тісно співпрацювати з вченими та практиками в галузі буріння свердловин на нафту і газ, де найбільше застосування знаходить породоруйнівний твердосплавний і алмазний інструмент. Він звернув серйозну увагу і активно підтримав ідею про нафтогазову перспективність Українського щита. Це поклало початок її широкого обговорення серед науковців і практиків, подальшого відкриття і розробки нових родовищ.В результаті послідовної і наполегливої діяльності наукової школи Союзу буровиків України, біля витоків якої стояв В.П. Бондаренко, була розроблена науково обґрунтована Концепція ефективного використання поновлюваних глибинних вуглеводневих ресурсів, покликана сприяти прискореному розвитку нафтогазовидобувної індустрії України. Рекомендовано враховувати її при формуванні та реалізації державної політики в галузях економіки, енергетики і екології.

Опубліковано
2022-02-11
Розділ
Визначні дати, історія