КРИТЕРІЇ ПРЕДМЕТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПУБЛІКАЦІЙ У ВІТЧИЗНЯНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ З МЕТОЮ ПІДБОРУ ПРОВІДНИХ МАТЕРІАЛОЗНАВЦІВ В ГАЛУЗІ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИСОКИМ ІНДЕКСОМ ГІРША ДЛЯ ФОРМУВАННЯ БАНКУ Д

  • В. М. Колодніцький Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
Ключові слова: матеріалознавство, надтверді матеріали, предметна класифікація, інтелектуальний аналіз, наукове видання, індекс Гірша

Анотація

З метою підвищення рейтингу журналу «Надтверді матеріали» розроблено критерії для підбору статей і формування банку даних потенційних його авторів з високим індексом Гірша – провідних матеріалознавців в галузі надтвердих матеріалів. Наведено алгоритм пошуку, інформаційні ресурси – науковометричні, бібліографічні та реферативні бази, які є інструментом відстеження цитування наукових статей.

Опубліковано
2022-02-11
Розділ
Визначні дати, історія